CHO00008

Salametto al gianduia con assetto.

CHO00008